Chlor STABIL ProfiPOOL 1kg

  • Kód výrobku: B0002
  • EAN: 8594163211677
  • Dostupnost: skladem
  • 170Kč

  • Uvedená cena je s DPH.

Přípravek ProfiPOOL Chlor STABIL je granulovaný prípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází ke zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek na sebe váže uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach.

Návod k použití:

přípravek aplikujte po napuštění nebo při zahájení sezóny a po každé (i částečné) výměně vody v bazénu. Doporučené dávkování je 35g/m3 čerstvé vody. Odměřené množství přípravku nasypejte při zapnutém filtračním zařízení přímo do skimmeru, kde dojde k jeho postupnému rozpuštění.

Složení: kyanurová kyselina 99% (990 g/kg). Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Prázdný obal vypláchněte vodou a umístěte do kontejneru na tříděný odpad. První pomoc: Pri nadýchání: postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí nebo kůže: začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. Při požití: Postižené osobě, je-li při vědomí, dejte vypít větší množství vody nebo mléka (2–4 sklenice). V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Skladování: přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý