Bioplynové stanice


Bio-enzymatický přípravek BCL BioGas

Proces anaerobní digesce sestává ze dvou fází- Fáze I a Fáze II. Ve fázi I se molekuly přeměňují na jednoduché organické kyseliny jako kyseliny octové a propionové kyseliny. Tento proces je známý jako acetogeneze. V druhé fázi jsou tyto jednoduché organické kyseliny přeměněny na metan. Tato část procesu je známá jako methanogeneze. Přičemž koncový produkt první fáze představuje živiny pro fázi II.  Fáze I může probíhat za fakultativních podmínek, kdežto fáze II je striktně anaerobní. Ve většině případů se jedná o špatnou funkci fáze I, která vede k problémům v anaerobní digesci.

 • Typické případy, ve kterých je využíváno BCL BioGas:
 • Nastartování digesce
 • Oživení práce čistíren
 • Přeplněné čistírny
 • Špatná kvalita odpadní vody na výpusti
 • Zápach
 • Špatná produkce metanu

BCL BioGas využívá sílu přírodních biotechnologií pro řešení problémů při přeměně organických materiálů na jednoduché organické kyseliny a to mimořádně účinným způsobem. BCL BioGas využívá pouze nezávadné, přírodní mikroorganismy.


Co je to BCL BioGas?

BCL BioGas je bio-enzymatický přípravek, který obsahuje speciální směs přírodních mikroorganismů (fakultativní anaerobní mikroorganismy, kvasinky, houby) a enzymů (lipáza, amyláza, celuláza a proteáza), které mají schopnost přeměnit širokou škálu organických materiálů na jednoduché organické kyseliny. Zpracovávaný organický materiál jako jsou proteiny, uhlohydráty a tuky po rozkladu představují krmný základ pro FÁZI II.

Enzymy obsažené v přípravku urychlují proces digesce, než začnou být aktivní mikroorganismy. Fakultativní kmeny obsažené v BCL BioGas rostou relativně rychlým tempem tak, aby se v biologické populaci staly dominantními. Široké spektrum kmenů bylo speciálně vybráno pro svou schopnost produkovat celou řadu enzymů potřebných pro degradaci organických látek. Bakteriální kmeny pracují v souladu se stávající biomasou a zvyšují její celkovou účinnost tak, aby výkon zařízení byl nastaven co nejrychleji (produkce metanu a kvalita zpracování odpadu).


Zpráva o výsledcích testu přípravku BCL BioGas:

Zpráva z VŠB - Technická univerzita Ostrava - Institut environmentálních technologií > zde k prohlédnutí.


Případové studie:


Typy systémů, ve kterých je BCL BioGas využíván:

 • Anaerobní vyhnívací nádrže
 • Anaerobní vodní nádrže
 • Fakultativní vodní nádrže
 • Anaerobní stabilizace kalu
 • Městské skládky

Mikrobiální kmeny jsou jednotlivě šlechtěny jako čisté kultury, stabilizovány na obilném základu a následně smíchány na výrobu finálního výrobku. V průběhu celého procesu se provádí rozsáhlé kontroly, aby byla zajištěna čistota a kvalita výrobku.


Návod k použití:

Produkt je dodáván na obilném nosiči, je proto nutné, aby byly bakterie před použitím re-hydratovány. Toho docílíme přidáním požadovaného množství produktu do vlažné vody (cca 30°C) ve vhodné nádobě. Přidáme 1 díl produktu na 10 dílů vody, dobře promícháme a necháme aktivovat po dobu 1 hodiny před aplikací. Připravený produkt aplikujeme do vstupního místa vyhnívací nádrže.

Jelikož je každá aplikace individuální, je nutné dávkování konzultovat.


Bezpečnost produktu:

Mikroorganismy obsažené v produktu BCL BioGas jsou všechny izolovány z životního prostředí. Tyto mikroorganismy nebyly žádným způsobem geneticky upravovány. Tyto kmeny mikroorganismů byly klasifikovány jako neškodné jak pro člověka, tak i pro zvířata a rostliny. Přípravek byl podroben nezávislému testování k potvrzení, že neobsahuje bakterie Salmonely ani jiné kontaminanty.

Na základě dodaných údajů o Vašem provozu zpracujeme nezávazně dávkovací programy a kalkulace. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.