Čištění vodních ploch

Péče o kvalitu vody představuje pro zahradkáře, rybáře a správce vodních ploch jeden ze zásadních problémů. Kvalita vody jezírek, rybníků a jiných vodních ploch je ovlivněna mnoha faktory. Mezi tyto faktory řadíme přímý vliv jezírkáře/správce vodní plochy (zpravidla jde o rybářské a jiné hospodaření – intenzita zakrmování, osazení vodní flórou, apod.), ale působí zde i mnoho faktorů, které mohou jezírkáři/správci vodních ploch ovlivnit jen částečně nebo vůbec. Tyto faktory představují především staré zátěže (z období vysoké intenzifikace zemědělské výroby - do vodního prostředí se tak dostává podstatně vice živin, než může být efektivně transformováno) nebo například spad z okolní vegetace. Velká část takto vzniklých živin se usazuje v sedimentu na dně vodních ploch. Z praxe jsme si vědomi, že náprava takového stavu (zpravidla vypuštěním a kompletním vyčištěním / vybagrování vodní nádrže) je ekonomicky i technicky velmi náročná a navíc mnohdy nevede k požadovanému cíli. Nadměrná zátěž vodního ekosystému pak přetrvává i navzdory provedených opatření. V některých případech je dokonce prakticky nemožné odbahnění provést (např. těžko přístupné jezírka a rybníčky s velkou zátěží).

Řešení představuje využití bakteriálně-enzymatických přírpavků BIOCLEAN!

VÝHODY APLIKACE:

  • není zapotřebí dostupnost těžké techniky,
  • snižování množství sedimentu na dně vodní nádrže,
  • omezení množství živin vodního biotopu,
  • omezení tvorby řas,
  • projasnění vody.