Čistírny odpadních vod


BCL Wwtp – čistírny odpadních vod

Nastartování nebo obnovení správné činnosti komunálních ČOV.

Jedním aspektem, který je u nastartování čistíren odpadních vod velmi často přehlížen a zároveň tvoří základ celého systému, je biomasa. V mnoha případech se stává, že v důsledku zpoždění výstavby čistíren zbývá jen velmi málo času na nastartování biologického provozu. Za těchto okolností je důležité, aby k vytvoření zdravé, efektivní biomasy mohlo dojít tak rychle, jak je to jen možné.

Obvykle se k nastartování komunálních systémů používá kal dovezený z jiných zařízení. Existuje však mnoho nevýhod spojených s touto variantou nastartování biologického procesu (zdraví, bezpečnost, složení, náklady na přepravu). V těchto případech jsou však mnohdy přenášeny problémy z původních zařízení na zařízení nová.

Příklady využití BCL WWTP:

  • nastartování biologické činnosti čistíren odpadních vod,
  • šokové obnovení procesu biologického rozkladu,
  • reaktivace.

Bioclean využívá sílu přírodních biotechnologií k rychlému nastavení biomasy tak, aby byla schopna rozkládat organické složky komunálních odpadních vod. BCL WWTP využívá neškodné, přírodní mikroorganismy, které velmi efektivně rozkládají organický materiál na CO2 a H2O.

Co je to BCL WWTP?

BCL WWTP je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v komunálních odpadních vodách. Velké množství kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produkovat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž jsou vynikající výsledky na výstupech čistíren odpadních vod. Při reaktivaci kalu pracují bakteriální kmeny obsažené v přípravku BCL WWTP v souladu s původní biomasou a dochází tak ke zvýšení efektivity čistírny ve velmi krátkém čase.

Typy systémů, u kterých může být přípravek BCL WWTP užitečný:

  • aktivovaný kal,
  • provzdušňované laguny,
  • sekvenční dávkovací reaktorů,
  • oxidační příkopy,
  • rotační biologické nosiče,
  • různé variace čistíren odpadních vod.

Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kultivace je zajištěna čistota a kvalita produktu.

Návod k použití:

Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použitím bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 ° C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu 1 hodiny před aplikací. Aplikujte takto připravený produkt přímo do provzdušňované části systému. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů.

Bezpečnost výrobku:

Mikroorganismy obsažené v BCL WWTP byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Balení: 1 kg, 15 kg

Na základě dodaných údajů o Vašem provozu zpracujeme nezávazně dávkovací programy a kalkulace. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.