Dezinfekce na ruce LEMON - sprej 100ml

  • Kód výrobku: DEZ322
  • EAN: 8594163211554
  • Dostupnost: skladem
  • 43Kč

  • Uvedená cena je s DPH.

Dezinfekce na ruce sprej 100ml díky svému složení likviduje spolehlivě nežádoucí viry na rukou.  Tento přípravek s dezinfekčním účinkem velmi spolehlivě a rychle chrání proti  virům. Přípravek obsahuje 80% alkoholu, je tak zajištěn dezinfekční účinek. Díky rozprašovači je zajištěna rovnoměrná aplikace přípravku.  Výhodou tohoto produktu je příjemná vůně.

DEZINFEKCE NA RUCE

Dezinfekci naneste na ruce - dlaně v potřebném množství (aby umožnilo důkladné očištění rukou) a rozetřete opakovaným prolínáním rukou (jako v případě mytí rukou mýdlem). Dbejte na to, aby se dezinfekční prostředek dostal opravdu do všech míst - především těch kontaktních.

Produkt máme SKLADEM.

Podrobný popis

Kapalný biocidní přípravek pro osobní hygienu. Používá se na dezinfekci rukou.

Návod k použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičcekolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá.

Účinné látky:

Ethylalkohol 800ml/l (80%) a peroxid vodíku 45ml/l (4,5%).

Výstražná upozornění: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážnépodráždění očí. Bezpečnostní upozornění: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obalnebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkýmipovrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejteobal těsně uzavřený. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Prvnípomoc: Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se slékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejtelékařské ošetření.Opatření ke zmírnění rizika: Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůžinebo při výskytu kožních onemocnění. Nouzová opatření k ochraně životního prostředí: Pokuddojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnostneprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímuregulačnímu orgánu.

Doplňující informace:

obsahuje Ethylalkohol, Bitrex, Peroxid vodíku, Glycerol. 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Datum výroby = šarže.

Balení: 100ml.

Bezpečnostní list.


ZPŮSOB DORUČENÍ

- PPL 

Zboží Vám zasíláme prostřednictvím PPL. Zboží expedujeme  v běžném režimu nejpozději do druhého dne po objednání. Objednávky přijaté do 9:00 expedujeme ještě v tentýž den. V optimálním případě můžete mít zboží u Vás doma již do druhého dne. Neručíme za zpoždění způsobené ze strany přepravce.

Osobní odběr na adrese:  Bruzovice 60, 739 36, Bruzovice. Odběr je možný po předchozí domluvě na tel. 734308086, Po - Pá, 6:00 - 14:00.


ZPŮSOB PLATBY

 - Kartou při převzetí - objednávku zaplatíte bezkontaktně kartou kurýrovi, který Vám zboží doručí.

 - Dobírka - v hotovosti při převzetí zboží kurýrovi.

 - Převodem - platbu za objednávku provedete dopředu prostřednictvím vašeho internetového bankovnictví. Platba je tak evidována přímo u vaší banky a vy tak nepodstupujete žádné riziko zneužití. Jde o bezkontaktní a zároveň nejbezpečnější způsob platby. Po objednání Vám zašleme do emailu doklad k proplacení - v případě, že nám zašlete zpět avízo o platbě, tak Vám zboží ihned expedujeme. V opačném případě expedujeme jakmile jsou peníze připsány na účet - nejpozději do druhého dne. PŘEPRAVCI JIŽ NIC NEPLATÍTE.

Memory
test 1 asdd

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Tagy: Dezinfekce na ruce 100ml