Ostatní průmysl


Mlékárny

Biologické odbourávání tuků, bílkovin, laktózy a dalších organických
materiálů v odpadních vodách mlékárenské výroby (hlavním
problémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic
nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy).
 

Rostlinné tuky a oleje

Biologická degradace tuků a olejů rostlinného původu (hlavním
probémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic
nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy).
 

Jatka a zpracování masa

Vysoký obsah bílkovin a jiných organických materiálů jako třeba krev, svalovina, tuk atd. (problémy se spotřebou
kyslíku při velkém obsahu krve v odpadní vodě)
 

Přečerpávací jímky

Biologické odbourávání tuků a olejů v přečerpávacích jímkách (problémy s ucpáváním čerpadel, zápach, tvorba
škodlivých plynů, poruchy plovákových spínačů, nutnost zvýšené údržby přečerpávacích jímek.
 

Zpracování ovoce a zeleniny (vinařství, pivovarnictví, výroba ovocných džusů)

Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů
jako např. škrob, celulosu, hemicelulosu, cukry, proteiny atd. (problémy
s odpady při konzervování, mražení, produkce vína, produkce cukru,
pivovarnictví, fermentace).
 

Výroba papíru a celulózy

Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů
jako např. celulosa, hemicelulosa, lignin, škroby atd. (řešení problémů čistíren
odpadních vod v tomto odvětví).
 

Chemický a farmaceutický průmysl

Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemickéhoa farmaceutického průmyslu (např.
odstraňování alifatických a aromatických látek, odstranění toxicity nitrifikací).
 

Rafinérie

Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozech (mezi problémové
sloučeniny vyskytující se v odpadních vodách tohoto odvětví patří sloučeniny alifatické, aromatické, asfalteny a
další).
 

Tenzidy (povrchově aktivní látky)

Biologická degradace nadměrných povrchově ak'vních látek v odpadních vodách (v odpadních vodách způsobují
velké problémy zejména svou velkou pěnivosti při provzdušňování čistiren odpadních vod).
 

Sulfidy – Zápach

Biologická oxidace sulfidů za vzniku neškodného koncového produktu bez zápachu (rozklad sulfidů a likvidace zápachu)
 

Fenoly/Aromatické chemikálie

Biodegradace aromatických chemikálií jako jsou fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen, anilin, apod. (problémy
s chemikáliemi farmaceutickými, polymery, rozpouštědla, koželužny, agrochemikálie, barvy, petrochemikálie,
konzervace dřeva, textilie).
 

Odstranění amoniaku

Biologické odstranění amoniaku pomocí autotropních nitrifikačních bakterií.
 

Bioremedace

Biologická degradace uhlovodíkových sloučených z kontaminované půdy (olejové, naftové či jiné znečištění půdy či
vody)
 
Na základě dodaných údajů o Vašem provozu zpracujeme nezávazně dávkovací programy a kalkulace. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.