Rádi zahradničíte? Použijte zeolit jako příměs do substrátu.

Rádi zahradničíte? Použijte zeolit jako příměs do substrátu.

 Hnojiva jsou při aplikaci do běžné půdy velice rychle vymývány dešťovou, závlahovou vodou avšak zeolit dokáže tomuto nežádoucímu efektu zabránit. Díky své adsorpční schopnosti dokáže zeolit tyto látky zachytit ve své struktůře a následně je pomalu vylučovat do půdy. Dochází tedy i ke snížení množství aplikovaných hnojiv a chemických přípravků. Přidávají se tedy také do hnojiv jako nosiče živin a mikroelementů, nebo se používají jako nosiče účinných látek (pesticidů, herbicidů, fungicidů, mikroorganismů apod.).

Při aplikaci zeolitu do půd v dávkách cca 5 - 20 t/ha došlo k výraznému zvýšení výnosu pěstovaných plodin.

Zeolit kategorie

Zboží vám dodáme do 2. dne