Využití v domácnostech

Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady:


Biologická likvidace organických kalů v žumpách, septicích a odpadních jímkách

S provozem žumpy, septiku či různých odpadních jímek je často spjat silný zápach a nutnost pravidelného vyvážení což z této triviální záležitostvi vytváří finančně dosti náročnou záležitost. Přirozenou cestou není jímka schopna rozkládat tuhý odpad v ní uložený dostatečně rychle. Vyrábíme přípravek, který výrazně urychluje tento přirozený proces - dokáže rozložit tuhý organický odpad usazený v dané jímce na tekutou formu. Dále dokáže přípravek odstranit nepříjemný zápach.


Nastavení správné činnosti domovních čistíren odpadních vod (domovní ČOV)

Domácí čistírny odpadních vod se stávají v dnešní době standardem v místech, kde nemají domácnosti možnost připojení ke kanalizaci. Čistírna odpadních vod dokáže zpracovat odpad produkovaný domácnostmi na vodu, kterou je následně možno vypouštět do povrchových vod (potok, rybník apod.), dešťové kanalizace nebo se nechá zasakovat do vod podzemních. Majitelé domácích čistíren však mívají často problém se zápachem popř. dochází k tomu, že čistírna nestíhá zpracovávat přísun odpadu. Vyrábíme přípravek, který řeší oba tyto problémy tzn. dokáže nastavit správnou činnost domovní čistírny.


Čištění odpadního potrubí

Ucpané odpadní potrubí bývá velice častým problémem v kuchyních či koupelnách. Je to z toho důvodu, že odpady v těchto prostorách jsou nejvíce zatěžovány různými organickými usazeninami (zbytky potravin, oleje, vlasy..). Při usazení nečistot dochází k jejich následnému rozkladu s čímž je spojen nepříjemný zápach. Pro odstranění tohoto problému vyrábíme přípravek, který nemá pouze jednorázový účinek, ale funguje také jako prevece - zároveň je šetrný k životnímu prostředí.


Urychlení kompostovacího procesu

Kompostování je nejčastějším způsobem "recyklace" odpadu ze zahrady. Jde o proces přeměny organických materiálů (listí, tráva, dřevo a mnoho dalších) vlivem mikrobiální aktivity na kompost. Kompost je vhodnou náhradou statkových hnojiv, v malých zahradách je často jedinou formou organického hnojení. Obvyklá doba zrání kompostu bývá mezi 7 - 11 měsíci. Náš přípravek dokáže přirozený proces probíhající při zrání kompostu několikanásobně urychlit. Kompostovaný materiál ošetřený našim přípravkem je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu.


Neutralizace zápachů (z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách na organický odpad, atd.)

Nejčastějším zdrojem zápachu v prostředí ve kterém žijeme je rozkládající se organický odpad. Organickým odpadem mohou být výkaly našich domácích mazlíčků v kočičích toaletách, na kobercích či v různých klecích. Často jde o potraviny, které Vám zahnijí v odpadkovém koši nebo různých nádobách k tomu určených. Odstranění tohoto zápachu bývá běžnými přípravky až nemožné - hnijící materiál je dobře uschován v pórech daného materiálu. Náš přípravek dokáže v krátké době rozložit tyto usazené nečistoty organického původu čímž neutralizuje zdroj zápachu.


Čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů)

Jezírka se stávají stále populárnější okrasnou ozdobou našich zahrad. Jejich údržba je však velice složitá jelikož jsou náchylná na vznik různých druhů nežádoucích řas - do vody padají nečistoty z okolí jezírka, které se usazují na dně a svým rozkladem dopomáhají vytvořit optimální podmínky pro jejich vznik. Jelikož jezírka obývají různí živočichové a rostliny tak je vyloučeno použití jakékoliv silové chemie pro jejich čištění. Naše firma se zabývá výrobou přípravku na bázi bakterií a enzymů, který Vás tohoto problému dokáže zbavit. Přípravek zabraňuje přísunu živin řasám -> ty následně v jezírku vyhynou - přípravek dále rozloží i vyhynulé řasy a tím udržuje vodu stále čistou. NEŠKODÍ ŽÁDNÝM JINÝM ROSTLINÁM ČI ŽIVOČICHŮM!


Snižování množství organických odpadů v suchých toaletách

Suché WC jsou stále nejčastějšími toaletami využívanými v různých chatařských oblastech. Většinou jde o jímky různých velikostí které se postupně plní kaly a ty je následně potřeba vyvézt. Námi vyráběný přípravek rozkládá tyto usazené kaly a produkuje vodu. Tímto dochází k poklesu množství tuhého odpadu v jímce.