Využití v zemědělství


BCL Farm – zemědělské chovy

Častým problémem odchoven zemědělských zvířat (skot, prasata, slepice, atd.) je výskyt vysokého množství amoniaku, který způsobuje řadu potíží (zdravotní problémy zvířectva, zpomalení rychlosti výkrmu, vysoký výskyt hmyzu, obtěžování okolí zápachem, a další). Nejdůležitějším důsledkem pro chovatele zemědělských zvířat je však snižování zisku spojené s výše uvedenými potížemi. Řešení těchto problémů a mnoha dalších se nachází v mikrobiálním přípravku BCL Farm.

Co je BCL Farm?

BCL Farm je směsí užitečných bakterií a enzymů, speciálně formulovaných k ošetření zvířecích fekálií a moči. Tento přípravek redukuje stupeň amoniaku, čímž se docílí produkce zdravějších zvířat a především rychlejší výkrmnosti. Přípravek BCL Farm zajišťuje rozklad zvířecích odpadů s omezením hnilobných procesů, čímž se také sníží frekvence obnovy hluboké podestýlky. Aplikací tohoto produktu se zvyšuje tekutost kejdy a nedochází tak k ucpávání odtokových kanálů.

Kde se přípravek BCL Farm využívá?

 • chov skotu,
 • chov prasat,
 • chov koní,
 • chov drůbeže.

Výhody používání BCL Farm:

 • snižuje obsah čpavku,
 • snižuje nechutenství zvířat a zrychluje tak výkrm,
 • odstraňuje respirační potíže zvířat spojené s výskytem čpavku,
 • zajišťuje bezproblémovou průchodnost odtokových žlabů,
 • zlepšuje pracovní podmínky,
 • přípravek je nezávadný a může být zvířaty požit,
 • výrazně urychluje rozklad hnoje,
 • zvyšuje tekutost kejdy.

Dávkování:

Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů.

Bezpečnost výrobku:

Mikroorganismy obsažené v BCL Farm byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Balení: 1 kg, 15 kg


 

BCL Biokompost - urychlovač kompostu

Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu živých organismů stabilní organický produkt – hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází snížení objemu, hmotnosti, obsahu vody, za zvýšené teploty.

Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produktivněji proti polním podmínkám. Jednou z technologií je využití mikrobiálního přípravku BCL Biokompost.

Co je to BCL Biokompost?

BCL Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Efektivita přípravku se projevuje prudkým nástupem termofilní báze kompostování. Tento preparát  podporuje vhodnými mikroorganismy a enzymy především hydrolýzní bázi rozkladu a umožňuje rychlou objemovou redukci travní fytomasy. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad.

Příklady využití BCL Biokompost:

 • domácí kompostování (v rodinných zahradách),
 • komunitní kompostování (na sídlištích, u škol, v zahrádkářských koloniích),
 • centrální kompostování (průmyslové kompostování).

Návod k použití:

Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použitím bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 ° C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu cca. 0,5 hodiny před aplikací. Následně se roztok nanese na zakládku kompostu.

Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů.

Bezpečnost výrobku:

Přípravek neobsahuje žádné agresivní chemické látky - funguje na základě přírodních principů rozkladu, takže žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg

Na základě dodaných údajů o Vašem provozu zpracujeme nezávazně dávkovací programy a kalkulace. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.